Hakkımızda

Pegra Makine

1996 yılının da kurulan Pegra Makine Sanayi Tic. Ltd. Şti. Otomotiv, Elektrik, Enerji Sektörü, Döküm sektörü ,İnşaat Sektörü gibi çok çeşitli sektörlerde, dünyanın önde gelen şirketlerinin çözüm ortağıdır.

Kocaeli Körfez’de bulunan fabrikası ile faaliyetine devam eden Pegra Makina; ISO 9001:2015 kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. Ayrıca bünyesinde Ölçüm Laboratuvarı ve Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini gerçekleştirdiği ofisleri bulunmaktadır.

Pegra Makine LTD.ŞTİ., müşterilerinin kalite beklentilerini ve isteklerini en iyi şekilde algılayarak hizmet sunmayı ve süreçlerini bu doğrultuda sürekli iyileştirerek çalışmayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda kalite politikası olarak aşağıda belirtilen maddeleri benimsemiştir.


 • Doğal kaynaklara ve çevreye saygılı bir anlayışla, oluşabilecek tüm riskleri göz önünde bulundurarak çalışmak
 • Kaliteli, güvenilir ve istenilen zamanda döküm üreterek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak
 • Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan yönetim sistemimizin etkin bir şekilde uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak
 • Teknolojik gelişmeleri de kullanarak verimli çalışma yöntemleri geliştirmek
 • Tüm ilgili paydaşlarımız ile tarafların birbirlerine katkı sağladığı, barışçıl ve etkin bir çalışma sistemi ve ortamı oluşturmak
 • Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm süreçlerimizde liderliği ve çalışanlarımızın katılımını teşvik etmek, gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak


images

Değerlerimiz


 • Müşterilerimize en üstün kalitede hizmet sunmak
 • Dürüstlük, şeffaflık, adalet ve saygıyı temel prensipler olarak görmek
 • Müşterilerimizi ticari başarıyı sürdürebilmede önemli bir paydaş olarak kabul ederek rakiplerimiz ile doğru ve adil bir şekilde yarışmak
 • Çalışanlarımızın haklarına saygılı olmak ve alınan kararlarda adil davranmak
 • Şirketin kimliğini sürekli geliştirmek, iletişim ve pazarlama aktivitelerinde şeffaf ve güvenilir olmak
 • Müşterilerimize ait verilerin gizliliğine önem vermek
 • İşlerimizde iş sağlığı ve güvenliği, çevre konularına daima öncelik tanımak
 • Kaliteli hizmet sunmak ve kendimizi iyileştirmek için daima süreçlerimizi teknolojiyi de kullanacak şekilde iyileştirmek ve çalışanlarımızın gerekli eğitimleri almasını sağlamak

Misyon

Pegra Makine

Pegra Makine olarak müşterilerine kaliteli hizmet verebilmek için yeni teknolojileri kullanarak, sürekli iyileştirme mantığı ile yüksek nitelikli çelik ve savurma döküm yapmak için vardır.

images

Kalite Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Pegra Makine LTD.ŞTİ., tüm süreçlerinde her kazanın önlenebilir olduğu ilkesiyle hareket eder. Riskleri minimize ederek, çalışanlarını iş kazası sonucu yaralanma ve sağlık bozulmalarından korumayı amaçlamaktadır.Bu amaç doğrultusunda;

 • Güvenli, sağlıklı, düzenli ve temiz çalışma ortamı oluşturarak “ÖNCE İNSAN” felsefesini tüm ilgili taraflarımızın benimsemesini sağlamayı
 • İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki Yasa ve Yönetmelikleri dahil tüm uygunluk yükümlülüklerini tayin etmeyi, operasyonlarını bu uygunluk yükümlülüklerine göre yapmayı, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini değerlendirmeyi, çıkan uygunsuzlukları düzeltmeyi
 • Tüm ilgili tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tarafların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemesini sağlamayı, bu konuda sürekli olarak gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamayı
 • Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi için tehlikeleri ortadan kaldırmayı, riskleri azaltmayı, risk değerlendirmelerinin yapılmasını sağlayarak, risklerin çalışanlarca ve tedarikçilerle benimsenmesini sağlamayı
 • İşle ilgili yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlamayı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde çalışanlara, bulunmaları halinde çalışan temsilcilerine danışılması ve katılımlarının sağlanmasını
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansının arttırılması için İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” ve “Sıfır Meslek Hastalığı” hedefine ulaşmayı taahhüt eder

Kalite Politikası

Pegra Makina, savunma sanayii için talaşlı imalat parçaların imalatını yapmakta olup, kuruluşun bağlamı ve stratejik planıyla uyumlu olarak kalite politikasını aşağıdaki gibi belirlemiştir;

 • Müşteri memnuniyetini sağlamak ve tüm süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Müşteri şartları ve etkileşimde olunan diğer tarafların şartlarını karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemi kurmak,
 • Müşteri ve ilgili yasal mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri müşteriye zamanında sunmak
 • Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek, bu amaçla kalite hedeflerini oluşturmak ve gerçekleştirilmesini güvence altına almak,
 • Tüm çalışanların kalite politikası ve ilgili kalite hedefleri konusunda bilinçli olmasını ve bu doğrultuda çalışmasını sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin işleyişi için gerekli kaynakları sağlamak,
 • Çalışanların yeterliliğini eğitimlerle arttırmak, ergonomik ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Çalışanlarımızın haklarına saygılı olmak ve alınan kararlarda adil davranmak,
 • Şirketimizi geliştirmek ve hata olasılığını en aza indirmek için süreçlerimize teknolojiyi entegre etmek.

Çevre Politikası

Pegra Makine LTD.ŞTİ. yürüttüğü tüm faaliyetlerde doğal kaynakların etkin kullanılmasını, kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.Bu politika çerçevesinde;

 • Doğal kaynakları koruyan, çevreye saygılı, sağlıklı ve çalışılabilir çalışma ortamı sağlamayı
 • İlgili Çevre Yasa ve Yönetmelikleri dahil tüm uygunluk yükümlülüklerini tayin etmeyi, operasyonlarını bu uygunluk yükümlülüklerine göre yapmayı, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini değerlendirmeyi, çıkan uygunsuzlukları düzeltmeyi
 • Çevre Risk Değerlendirmelerinin yapılmasını sağlayarak, risklerin çalışanlarca benimsenmesini sağlamayı
 • Atık azaltıcı, yenilikçi teknolojik yatırımlar ile etkin bir atık yönetimi sistemini oluşturmayı
 • Kirliliğin önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamayı
 • Tüm faaliyetlerimizi Çevre Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak düzenlemeyi ve bu gereklere uymayı
 • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi

Tüm ilgili tarafların çevreyi koruma sorumluluğunun ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemesini, bu konuda sürekli olarak gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamayı taahhüt eder

Pegra Makine LTD ŞTİ. nin Çevresel performansını arttırmak için kullanabileceği bir Çevre yönetim sistemi için şartları kapsar. Bu yönetim sistemi ile sürdürülebilirliğin Çevre boyutuna katkı sağlaması, Çevre sorumluluklarının sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi amaçlanmıştır.

Bu yönetim sistemi Çevreye, Pegra Makine LTD ŞTİ nin kendine ve ilgili taraflara değer katan, kendi Çevre yönetim sistemimizin amaçlanan çıktılarına ulaşmasına yardım eder. Pegra Makine LTD ŞTİ Çevre politikaları ile uyumlu olarak, Çevre yönetim sistemimizin çıktıları aşağıdakileri kapsar:

 • Çevre performansının artırılması
 • Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Çevre amaçlarına ulaşma

Çevre Yönetim Sistemi, boyutuna, tipine ve yapısına bakılmaksızın ve bir yaşam döngüsü yaklaşımı ile firmamızın kontrol veya etki edebileceğini tespit ettiği; faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin Çevre boyutlarına uygulanmıştır.

images images images images images

Sertifikalar

- Yakında -

< >